Projekt:

Wdrożenie nowego modelu zarządzania B2B, B2C, B2E oraz optymalizacja procesów biznesowych firmy w oparciu o innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Celem projektu jest:  wzrost konkurencyjności firmy oraz usprawnienie 3 grup procesów biznesowych na poziomie: zarządczym, operacyjnym i pomocniczym poprzez wdrożenie 3 nowych modeli zarządzania B2B, B2C, B2E w oparciu o zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do końca VII 2018.

Zakres projektu: obejmuje zakup i wdrożenie: wartości niematerialnych i prawnych w tym zintegrowanego narzędzia typu ERP, zakup serwerów, usług szkoleniowych  z obsługi programów, usług doradczych.

Efektem projektu będzie: wzrost zatrudnienia, optymalizacja 8 procesów biznesowych w obszarach: zarządczym, operacyjnym i pomocniczym, wdrożenie w firmie nowego procesu (analiz zarządczych), wdrożenie modeli zarządzania B2B, B2C, B2E oraz rachunkowości zarządczej.

Wartość projektu: 530 711,79 zł

Wartość dofinansowania: 194 881,85 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.09.2018 r.