Zgłoszenie usterki:

Klient posiadający uszkodzony monitor lub projektor marki NEC proszony jest o skontaktowanie się z Centrum Serwisowym (za pomocą  formularza kontaktowego lub telefonicznie /33/ 811 40 04)  w celu weryfikacji usterki.

Przed kontaktem z centrum serwisowym klient powinien przygotować następujące informacje:

- typ i SN uszkodzonego sprzętu

- data zakupu

- informacja o usterce

Po potwierdzeniu uszkodzenia sprzęt może być wysłany do naprawy.

 

 

Wysyłka sprzętu:

Monitory i projektory są objęte serwisem typu Door To Door czyli sprzęt za pośrednictwem firmy kurierskiej trafia do naszego centrum serwisowego i po naprawie w ten sam sposób jest zwracany do klienta (w przypadku napraw gwarancyjnych koszty transportu w obie strony pokrywa centrum serwisowe).

  

Przygotowanie przesyłki:

Klient powinien zapakować uszkodzony sprzęt do oryginalnego kartonu (lub innego gwarantującego bezpieczny transport). Centrum Serwisowe nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu wynikające z wadliwego zapakowania. Do urządzenia prosimy dołączyć:

- poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną

- dowód zakupu urządzenia (jeśli zostanie to określone podczas autoryzacji)

- możliwie dokładny opis usterki

- dokładny adres zwrotny

- imię i nazwisko, numer telefonu osoby kontaktowej (użytkownika)

Urządzenie należy wysłać bez dostarczanych fabrycznie instrukcji, dokumentacji, płyt CD i akcesoriów (chyba że w czasie autoryzacji określono inaczej).

 

Wezwanie kuriera:

Proszę skontaktować się firmą kurierską UPS (https://www.ups.com/pl/pl/support/contact-us.pagei zlecić odbiór przesyłki. 
Przy wypełnianiu listu przewozowego proszę zwrócić uwagę aby:

- wybrać usługę "STANDARD"

- zaznaczyć opcję #wartość zadeklarowana# i wpisać wartość sprzętu (co jest równoznaczne z ubezpieczeniem przesyłki)

- płatnikiem za przesyłkę jest odbiorca (Centrum Serwisowe CSS Beskidy) - nasz numer klienta w UPS: 0R95E0

Sprzęt należy wysłać na następujący adres:

Centrum Serwisowe CSS Beskidy

ul. FiIarowa 47

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 40 04

 

Uwaga! Przesyłki wysłane na innych warunkach niż określone powyżej lub wysłane za pośrednictwem innych firm kurierskich na koszt CSS Beskidy nie będą przyjmowane.

 

 

Zwrot sprzętu po naprawie.

Naprawiony sprzęt odsyłany jest pod adres zwrotny podany przez klienta na koszt Centrum Serwisowego CSS Beskidy. Przy odbiorze urządzenia odbierający jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego bezwzględnie należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody (kurierzy dysponują odpowiednimi formularzami) opisujący zakres uszkodzeń i niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Centrum Serwisowe CSS Beskidy. Podpisanie przez odbiorcę listu przewozowego bez zaznaczenia uwag co do uszkodzeń transportowych całkowicie wyklucza jakiekolwiek dalsze roszczenia w tym zakresie.

 

 

W przypadku napraw pogwarancyjnych transport sprzętu w obie strony odbywa się na koszt klienta.